CHÍNH PHỦ ĐỨC PHẢI CHI GẦN 1 TRIỆU USD ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG WINDOWS 7

CHÍNH PHỦ ĐỨC PHẢI CHI GẦN 1 TRIỆU USD ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG WINDOWS 7

Tháng Một 23, 2020
Không lâu sau khi chính phủ Úc phải bỏ số tiền gần 9 triệu USD chỉ để mua bản cập nhật mở rộng cho Windows 7, giờ lại đến lượt chính phủ Đức phải bỏ ra gần 1 triệu...