Thẻ: tắt thông báo cập nhật ứng dụng

Google Play không còn hiển thị thông báo sau khi cài đặt các bản cập nhật ứng dụng

Google Play không còn hiển thị thông báo sau khi cài đặt các bản cập nhật ứng dụng?

Trong một động thái kỳ lạ và tương đối khó hiểu, Google đã bất ngờ loại bỏ tính năng hiển thị thông báo sau khi các ứng dụng đã được cập nhật phiên bản mới từ Play Store. Trước đây, bất cứ khi nào Google Play tiến hành cập nhật một loạt ứng dụng trên thiết bị, nó đều sẽ hiển thị thông báo để người dùng nắm được danh sách các ứng dụng được cập nhật, từ đó có thể tìm hiểu thêm về những sự thay đổi đi kèm trong các bản cập nhật này. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, nhiều người dùng cho biết rằng họ

Continue reading
Dịch sang nước khác »