Thẻ: Phân loại rác thải

Phân Loại Rác Thải Để Làm gì? Hướng Dẫn Chuẩn Nhất

Phân loại rác thải là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo tách rác thải từng loại khác nhau. Nhằm mục đích có thể dễ dàng vận chuyển, tái chế, qua đó góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý, tăng lượng rác thải có thể tái chế. Trong thực tế hiện nay, nhất là các đô thị lớn thì rác thải phát sinh hàng ngày rất cao như Thành phố HCM là 8.500 tấn, Hà Nội 5.000 tấn, Đà Nẵng 1.200 tấn, Hải Phòng 1.500 Tấn. Do đó, rác thải là nguồn tài nguyên tái chế để có thể phục vụ cho cuộc sống con người. Vì vậy

Continue reading
Dịch sang nước khác »