Thẻ: Ô nhiễm tiếng ồn – Nguyên nhân gây giảm thính lực

Ô nhiễm tiếng ồn – Nguyên nhân gây giảm thính lực

Ô nhiễm tiếng ồn – Nguyên nhân gây giảm thính lực

Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Ô nhiễm tiếng ồn hay còn gọi là ô nhiễm âm thanh tiếng anh là noise pollution hoặc noise disturbance. Ô nhiễm tiếng ồn là một loại ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm tiếng ồn được hiểu là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng quy định. Điều này khiến con người và động vật bị khó chịu. Ô nhiễm tiếng ồn Âm thanh bình thường được đo bằng đơn vị decibels (dB). Khi âm thanh khoảng 76 dB là đã thuộc phạm vị tiếng ồn gây khó chịu. Trong khi đó, ngưỡng nghe cho phép mà con người chịu đựng được là khoảng 110 dB.

Continue reading
Dịch sang nước khác »