Thẻ: Ô nhiễm nước – Tác nhân không nhỏ trong việc giảm IQ ở trẻ

Ô nhiễm nước – Tác nhân không nhỏ trong việc giảm IQ ở trẻ

Ô nhiễm nước – Tác nhân không nhỏ trong việc giảm IQ ở trẻ

Ô nhiễm nước là gì? Nước tồn tại dưới rất nhiều hình thức như nước cống, sông hồ, thể khí, băng. Ô nhiễm nước là một dạng ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm nước là hiện tượng nguồn nước bị chất độc xâm chiếm. Những chất này có thể gây hại không chỉ đối với con người mà còn cả những sinh vật sống trong tự nhiên. Ô nhiễm nước thường rất khó khắc phục. Vì vậy, hiện nay phải phòng tránh ô nhiễm nước ngay từ đầu. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước. Trong bài viết này, tôi sẽ chia

Continue reading
Dịch sang nước khác »