Thẻ: Ô nhiễm môi trường và những hậu quả mà nó đem lại

Ô nhiễm môi trường và những hậu quả mà nó đem lại

Ô nhiễm môi trường và những hậu quả mà nó đem lại

Ô nhiễm môi trường là gì? Trước khi tìm hiểu ô nhiễm môi trường là gì chúng ta phải hiểu về khái niệm môi trường. Theo Điều 1, Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam quy ước: Môi trường là tất cả các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo. 2 yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau và bao quanh con người. Chúng có ảnh hưởng đến đời sống, sự tồn tại và phát triển của con người cũng như thiên nhiên. Vậy ô nhiễm môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường bị thay đổi. Theo đó, các yếu tố

Continue reading
Dịch sang nước khác »