Thẻ: Ô nhiễm dầu – Loại ô nhiễm “tồi tệ” nhất từ trước đến nay

Ô nhiễm dầu – Loại ô nhiễm “tồi tệ” nhất từ trước đến nay

Ô nhiễm dầu – Loại ô nhiễm “tồi tệ” nhất từ trước đến nay

Ô nhiễm dầu là gì? Ô nhiễm dầu là sự giải phóng hydrocarbon dầu mỏ lỏng vào môi trường xung quanh khiến ô nhiễm môi trường. Dầu ở đây có thể gồm nhiều loại khác nhau như dầu thô hay các sản phẩm từ dầu như xăng, dầu diesel, hay dầu thải… Việc ô nhiễm dầu có thể phải mất tới hàng tháng, thậm chí là hàng năm mới có thể dọn sạch được.  Tác động của ô nhiễm dầu Tác động đến hệ sinh thái Tác động đầu tiên mà ô nhiễm dầu mang lại có lẽ là hệ sinh thái. Nếu dầu tràn trên mặt nước biển hoặc

Continue reading
Dịch sang nước khác »