Thẻ: Ô nhiễm đất và những hệ luỵ mà ô nhiễm môi trường đất đem lại

Ô nhiễm đất và những hệ luỵ mà ô nhiễm môi trường đất đem lại

Ô nhiễm đất và những hệ luỵ mà ô nhiễm môi trường đất đem lại

Ô nhiễm đất là gì? Ô nhiễm đất là việc trong môi trường đất xuất hiện các chất xenobiotic gây hại ảnh hưởng tới đời sống của con người và động vật. Các chất này hình này bới hoạt động công nghiệp, hoá chất nông nghiệp… Mức độ ô nhiễm còn tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng hoá chất và công nghiệp hoá. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất Tro than Tro than dùng trong hoạt động công nghiệp như nấu chảy quặng. Tro than còn dùng trong quá trình sử dụng nguyên liệu cho khu dân cư, thương mại, sưởi ấm. Than tự nhiên gồm chủ

Continue reading
Dịch sang nước khác »