Thẻ: ngay moi truong the gioi

Môi trường là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường?

Môi trường là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường?

Môi trường là gì? Môi trường là gì? Theo Litter, it costs you, môi trường là một tổ hợp gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh một hệ thống, cá thể hoặc sự vật nào đó. Chúng sẽ tác động lên hệ thống này, xác định xem xu hướng và tình trạng tồn tại. Một định nghĩa rõ ràng hơn, môi trường là một tổ hợp gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau. Các yếu tố này ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống, sự tồn tại và phát triển của con

Continue reading
Dịch sang nước khác »