Thẻ: Hướng dẫn cách xuất danh bạ iCloud và iPhone sang Windows 10

Hướng dẫn cách xuất danh bạ iCloud và iPhone sang Windows 10

Hướng dẫn cách xuất danh bạ iCloud và iPhone sang Windows 10

Chia sẻ danh bạ từ iPhone và Mac khá dễ dàng nhờ có đồng bộ hóa từ iCloud. Tuy nhiên bạn có biết rằng cũng có thể dùng cách đó để xuất danh bạ iPhone sang máy tính Windows 10? Trong bài viết này, chúng ta sẽ không dùng đến các ứng dụng của bên thứ ba, thay vào đó là các phương pháp có sẵn trên iPhone và Windows 10. Phương pháp thứ nhất là dùng các dịch vụ iCloud. Phương pháp thứ hai là dùng email, bất cứ hệ thống mail phổ biến nào như Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook đều được. Xuất danh bạ bằng iCloud Trước khi

Continue reading
Dịch sang nước khác »