Thẻ: gỡ app android

Android, ứng dụng người dùng, gỡ ứng dụng android, xóa ứng dụng android, ứng dụng người dùng tự cài android,gỡ app android

Cách tìm ứng dụng do người dùng cài trên Android trong tích tắc

Trong thiết bị Android, một số ứng dụng được cài đặt cùng với một thư mục hệ thống đặc biệt và được coi là ứng dụng hệ thống. Người dùng không thể tự xóa các ứng dụng này. Nhiều nhà sản xuất cài đặt một số ứng dụng như là ứng dụng hệ thống. Để loại bỏ các ứng dụng hệ thống, bạn phải có quyền truy cập root. Nói cách khác, bạn phải có quyền kiểm soát hệ thống của thiết bị Android mới có thể gỡ bỏ ứng dụng hệ thống. Các loại ứng dụng khác mà bạn cài đặt trên điện thoại thông minh Android là các

Continue reading
Dịch sang nước khác »