Thẻ: Độ ẩm Pummels Tây Bắc Thái Bình Dương

Độ ẩm Pummels Tây Bắc Thái Bình Dương

Độ ẩm Pummels Tây Bắc Thái Bình Dương

Tháng 1 năm 2020 ở Tây Bắc Thái Bình Dương đặc biệt ẩm ướt. Seattle, ví dụ, đã nhận được một lượng mưa có thể đo được gần như mỗi ngày trong tháng. Điều kiện ẩm ướt tiếp tục trong tuần đầu tiên của tháng hai, khi một dòng hơi nước từ Thái Bình Dương nhiệt đới di chuyển thậm chí nhiều hơi ẩm hơn vào khu vực. Bản đồ này cho thấy toàn bộ hơi nước có thể kết tủa trong khí quyển vào lúc 1 giờ sáng theo giờ chuẩn Thái Bình Dương vào ngày 6 tháng 2 năm 2020. Hình ảnh được lấy từ mô hình của

Continue reading
Dịch sang nước khác »