Thẻ: Công nghệ xanh là gì? Lợi ích của công nghệ xanh là gì?

Công nghệ xanh là gì? Lợi ích của công nghệ xanh là gì?

Công nghệ xanh là gì? Lợi ích của công nghệ xanh là gì?

Công nghệ xanh là gì? Công nghệ xanh là gì? Công nghệ xanh là một thuật ngữ liên quan đến việc sử dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ môi trường. Có rất nhiều kỹ thuật thuộc thuật ngữ này như sử dụng hoá học xanh, giám sát môi trường… Tất cả những điều này đều đảm bảo môi trường được bảo vệ. Các công nghệ này được sử dụng để đưa môi trường trở lại trạng thái ban đầu trước khi bị hư hại. Nó còn được biết đến với cái tên công nghệ môi trường hoặc công nghệ sạch. Mục tiêu chính của công nghệ xanh là bảo

Continue reading
Dịch sang nước khác »