Thẻ: Cách xem YouTube dễ dàng ở chế độ picture-in-picture trên iPad hay iPhone

Cách xem YouTube dễ dàng ở chế độ picture-in-picture trên iPad hay iPhone

Cách xem YouTube dễ dàng ở chế độ picture-in-picture trên iPad hay iPhone

iPad thực sự là môt thiết bị tuyệt vời, với chức năng ứng dụng chia màn hình đơn giản và chế độ hình ảnh siêu tiện dụng cho các ứng dụng như Netflix, Amazon Prime và Apple TV. Đáng buồn thay, ứng dụng YouTube iOS/iPadOS không hỗ trợ tính năng này. Nếu như trên Android người dùng dễ dàng xem YouTube trong khi sử dụng ứng dụng khác một cách dễ dàng thì trên iOS và iPadOS, chúng ta phải dùng một ứng dụng khác YouTube. Không đâu khác, Chrome chính là chìa khóa giúp chúng ta có thể xem YouTube dễ dàng ở chế độ picture-in-picture trên iPad hay

Continue reading
Dịch sang nước khác »