Thẻ: Cách chuyển thẳng ảnh từ một tài khoản Google Photos sang một tài khoản Google Photos khác

Cách chuyển thẳng ảnh từ một tài khoản Google Photos sang một tài khoản Google Photos khác

Cách chuyển thẳng ảnh từ một tài khoản Google Photos sang một tài khoản Google Photos khác

Đôi khi bạn thêm ảnh vào nhầm tài khoản Google, hoặc đơn giản là muốn gộp ảnh của hai tài khoản vào nhau, đó là khi bạn sẽ cần phải chuyển ảnh từ tài khoản này sang tài khoản kia. Thay vì cách phổ thông là tải hết ảnh từ một tài khoản về rồi up nó lại sang tài khoản thứ hai, bài này sẽ hướng dẫn cho bạn một cách nhanh hơn để chuyển thẳng ảnh từ một tài khoản Google Photos sang một tài khoản Google Photos khác. 1. Thêm tài khoản phụ Một trong những tính năng chia sẻ cùa Google Photos là bạn có thể

Continue reading
Dịch sang nước khác »