Thẻ: Biến đổi khí hậu – Nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

10 công nghệ giúp cho tương lai tươi xanh hơn

10 công nghệ giúp cho tương lai tươi xanh hơn

Biến mọi thứ thành dầu Bất kỳ chất thải được làm từ carbon ví dụ như ruột gà tây đến lốp xe đã qua sử dụng , sau đó thêm đủ nhiệt và áp suất đều được biến thành dầu thông qua một quá trình gọi là nhiệt phân hủy, Điều này rất giống với cách tự nhiên tạo ra dầu, nhưng với công nghệ này, quá trình được thúc đẩy bởi hàng triệu năm để đạt được cùng một sản phẩm phụ. Những người ủng hộ công nghệ này tuyên bố rằng một tấn chất thải gà tây có thể ho ra khoảng 600pound xăng dầu. Ruột gà tây

Continue reading
Biến đổi khí hậu – Nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Biến đổi khí hậu – Nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi hệ thống khí hậu gồm thuỷ quyển, sinh quyển, khí quyển và thạch quyển. Khí hậu bị biến đổi có thể xuất hiện trong một vùng nhất định hoặc trên toàn Trái Đất. Trong những năm gần đây, theo chính sách môi trường, biến đổi khí hậu thường nhắc đến sự thay đổi thời tiết. Sự biến đổi này có thể là thay đổi thời tiết quanh một mức trung bình. Hoặc sự biến đổi này có thể là sự thay đổi thời tiết bình quân. Các hiện tượng này gọi chung là sự nóng lên toàn cầu. Còn theo Công ước khung

Continue reading
Dịch sang nước khác »