Thẻ: Bạn đã biết cách thay đổi ngôn ngữ trong bàn phím Gboard trên Android chưa?

Bạn đã biết cách thay đổi ngôn ngữ trong bàn phím Gboard trên Android chưa?

Bạn đã biết cách thay đổi ngôn ngữ trong bàn phím Gboard trên Android chưa?

Trong số những ứng dụng bàn phím tốt nhất dành cho hệ điều hành Android hiện nay, ứng dụng Gboard chính chủ của Google xứng danh đứng đầu với hơn 500 ngôn ngữ và 40 hệ thống chữ viết khác nhau. Mặc định khi Gboard được cài ở nước nào thì nó sẽ sử dụng ngôn ngữ chính ở nước đó, ví dụ như tiếng Việt ở Việt Nam và tiếng Anh ở Mỹ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên… Gboard hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ cùng với hệ thống chữ viết khác nhau nên việc thêm hoặc bớt những ngôn ngữ mà người dùng mong muốn lại

Continue reading
Dịch sang nước khác »