Thẻ: ải ứng dụng Goole Play

ải ứng dụng Goole Play,lỗi ứng dụng Google Play,sửa lỗi Google Play,cách sửa lỗi Google Play,lỗi tải ứng dụng Google Play,cách tải file apk,cài đặt file apk,cách cài đặt file apk

Làm sao khi không thể tải được ứng dụng trên Google Play Store?

Một trong những vấn đề thường xuyên gặp phải khi sử dụng Google Play Store, đó là bạn không thể tải được ứng dụng. Khi đó màn hình sẽ xuất hiện thông báo Thiết bị của bạn không tương thích phiên bản này (Your device isn’t compatible with this version) hoặc Mục này không có sẵn ở quốc gia của bạn (This item isn’t available in your country). Khi nhận được thông báo này thì ứng dụng mà người dùng muốn tải đang áp dụng tại một số vùng, quốc gia hoặc đang dành cho chương trình thử nghiệm. Nếu bạn gặp phải trường hợp này thì có thể tham khảo

Continue reading
Dịch sang nước khác »