Thẻ: 10 công nghệ giúp cho tương lai tươi xanh hơn

10 công nghệ giúp cho tương lai tươi xanh hơn

10 công nghệ giúp cho tương lai tươi xanh hơn

Biến mọi thứ thành dầu Bất kỳ chất thải được làm từ carbon ví dụ như ruột gà tây đến lốp xe đã qua sử dụng , sau đó thêm đủ nhiệt và áp suất đều được biến thành dầu thông qua một quá trình gọi là nhiệt phân hủy, Điều này rất giống với cách tự nhiên tạo ra dầu, nhưng với công nghệ này, quá trình được thúc đẩy bởi hàng triệu năm để đạt được cùng một sản phẩm phụ. Những người ủng hộ công nghệ này tuyên bố rằng một tấn chất thải gà tây có thể ho ra khoảng 600pound xăng dầu. Ruột gà tây

Continue reading
Dịch sang nước khác »